కృష్ణా నదీజలాల పునఃపంపిణీ జరగకుండా మహబూబ్ నగర్ కరువు సమస్య తీరుతుందా

కృష్ణ  నదీజలాల పునఃపంపిణి ఉద్యమం కరపత్రంగా వచ్చింది, 12.05.2003

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Pamphlets

Scroll to Top