నిజామ్ షుగర్స్  ప్రైవేటికరణను వ్యతిరేకిద్దాం. కార్మికుల  ఆందోళనకు మద్దతు ఇద్దాం.

మానవహక్కుల వేదిక కరపత్రం, 10.01.2001

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Pamphlets

Scroll to Top