ప్రశాంత్‌ భూషణ్‌పై కోర్టు ధిక్కార తీర్పు అన్యాయం – గొర్రెపాటి మాధవరావు
( నినాదం, 25.08.2020)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top