అభివృద్ధిలో నిర్వాసితులకు భాగమైనా ఇవ్వండి లేదా పెన్షనైనా  ఇవ్వండి – జి. నరేంద్రనాథ్
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -10; జూన్ 2009)

Related Posts

Scroll to Top