ఎన్‌కౌంటర్‌ కేసుల్లో తొలిసారి దిగువ కోర్టుల్లోనే నష్టపరిహారం – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -12; అక్టోబర్ 2011)

Related Posts

Scroll to Top