చెట్లను పెంచడమంటే ఆదివాసులను తరిమేయడమా! – టి. హరికృష్ణ, బాదావత్‌ రాజు
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -15; అక్టోబర్ 2017)

Related Posts

Scroll to Top