ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ దుష్పరిణామాలు – ఎం. శరత్‌
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -17; డిసెంబర్ 2022)

Related Posts

Scroll to Top