మరణశిక్షపై లా కమిషన్‌ సిఫార్సు: ఇది చాలదు… పూర్తిగా రద్దు చేయాలి – గొర్రెపాటి మాధవరావు
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -14; అక్టోబర్ 2015)

Related Posts

Scroll to Top