మురికివాడలు లేని నగరాలుగా మార్చడమంటే మురికివాడల్ని తొలగించడమా? – ఎస్‌. జీవన్‌కుమార్‌
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -12; అక్టోబర్ 2011)

Related Posts

Scroll to Top