రాచకొండ ఏరియా విస్థాపన ఫీల్డ్ ఫైరింగ్‌ రేంజ్‌ దగ్గరే ఆగిపోతుందా? – జి.మోహన్‌ , పి. సుబ్బారావు
(మానవ హక్కుల వేదిక బులెటిన్ -8, మే 2007)

Related Posts

Scroll to Top